ועדה של הכנסת ה-7

הוועדה המשותפת לענין שביתת עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים