ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לעידוד עבודת נשים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים