ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין בירור בעיות המשך קיומו של מפעל ת.י.ל.

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים