ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין העסקת עולים בגיל מתקדם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים