ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין נכי תאונות העבודה בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים