ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין נכי תאונות העבודה בארץ

קוד המקור של הנתונים