ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין פועלי הייעור בקרן-הקיימת

קוד המקור של הנתונים