ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין פועלי הייעור בקרן-הקיימת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים