ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין שמירת כבוד המת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים