ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין מפוני קריית עמל

קוד המקור של הנתונים