ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין מפוני קריית עמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים