ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין שיקום ובינוי הנחלאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים