ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת לענין חילופי נוער בין ישראל לגרמניה

קוד המקור של הנתונים