ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת לענין חילופי נוער בין ישראל לגרמניה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים