ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לתכנון ירושלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים