ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה בשאלת עתיד קיומם של בית דגן והישובים בסביבה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים