ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין הפיצוצים בתחנה המרכזית בתל-אביב

קוד המקור של הנתונים