ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין הפיצוצים בתחנה המרכזית בתל-אביב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים