ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין הכפר מע'אר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים