ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת לענין פארק הכרמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים