ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משותפת לענין סידורי ביטחון בגני ילדים ובבתי ספר

קוד המקור של הנתונים