ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין הילדים החולים בציסטוס פיברוזיס

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים