ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין הילדים החולים בציסטוס פיברוזיס

קוד המקור של הנתונים