ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת לענין נוער במצוקה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים