ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לנסוח מסקנות בענין בעיית הסמים המשכרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים