ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת בענין חוק הנוער וחוק לפקודת העבריינים הצעירים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים