ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין ספרות תועבה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים