ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין ראש העין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים