ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לחוק זכות מטפחים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים