ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין הצורך בנקיטת אמצעים להפסקת האמרת מחירי הדירות לבל יפגעו תושבי המדינה והעולים אליה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים