ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין מחירי החלב ואספקת החלב הסדירה בארץ

קוד המקור של הנתונים