ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין מחירי החלב ואספקת החלב הסדירה בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים