ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין השוק היהודי בחו"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים