ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת לחוק תיאום מודולרי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים