ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין חוק המועצה למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים