ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין שיווק בשר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים