ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לענין חוק המים (תיקון מס' 5)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים