ועדה של הכנסת ה-7

ועדת המשנה לחוק יסוד: הכנסת (תיקון) תש"ל - 1969 הצעת חבר הכנסת מרדכי בן-פורת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים