ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וכהונתו)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים