ועדה של הכנסת ה-7

ועדה משותפת לחוק סעד המשפטי, תשל"א- 1970

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים