ועדה של הכנסת ה-7

ועדת מיוחדת לחוק האיגוד השיתופי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים