ועדה של הכנסת ה-7

ועדת האנדרטה לעניין נר התמיד בכותל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים