ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין בחירת ראשי רשויות מקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים