ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לנוסח חדש ולנוסח משולב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים