ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה בשאלת הפעלת מוסדות המדינה לאיסוף ראיות נגד הנאצים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים