ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה בשאלת הפעלת מוסדות המדינה לאיסוף ראיות נגד הנאצים

קוד המקור של הנתונים