ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין תקן האחיות בבתי החולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים