ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין העוורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים