ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין העוורים

קוד המקור של הנתונים