ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה בענין ניסוח מסקנות לעידוד הילודה

קוד המקור של הנתונים