ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה בענין ניסוח מסקנות לעידוד הילודה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים