ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין משפחות מרובות ילדים

קוד המקור של הנתונים