ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין משפחות מרובות ילדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים