ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לניסוח הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים

קוד המקור של הנתונים