ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לניסוח הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים