ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין תחנת הדלק בנצרת

קוד המקור של הנתונים