ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין תחנת הדלק בנצרת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים