ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין פרשת הרב דיין בצפת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים