ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין גני הילדים בראש העין

קוד המקור של הנתונים