ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין גני הילדים בראש העין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים