ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת העיריות

קוד המקור של הנתונים