ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין התנגדות של איכרי בנימינה לתכנית המיתאר של בנימינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים