ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין התגברות הפעילות של המיסיון בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים