ועדה של הכנסת ה-6

ועדת משנה לענין השריפה בלוד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים